Coronamaatregelen SV Gennep ingaande seizoen 2020-21
                                


De Coronamaatregelen die vereist zijn om op een veilige manier te kunnen schaken bestaan uit 2 onderdelen:

1. het Coronaprotocol van de KBO Gennep

2. Specifieke regels opgesteld door de Kon. Ned. Schaakbond

Zorg dat je van alle maatregelen goed op de hoogte bent!! Tijdens de jaarvergadering kunnen vragen gesteld worden.

 

1. Coronaprotocol KBO afdeling Gennep.

Bij elke activiteit moet vooraf bekend zijn wie “leider”, lees aanspreekpunt, van die activiteit is. Over het algemeen zal de sleutelhouder dat zijn,

maar natuurlijk kan het ook iemand anders zijn. Per activiteit moet wel duidelijk zijn wie het aanspreekpunt is en dat dient op het aanwezigheidsformulier ingevuld te worden.

Het aanspreekpunt hoeft natuurlijk niet alles zelf te doen, hij wordt natuurlijk geholpen door de gehele groep die aan de activiteit deelneemt.

 

1.    Algemene regels.

Ž    Blijf thuis als je moet hoesten, verkouden, benauwd of koortsig bent (vanaf 38 graden).

Ž    Heeft iemand in jouw directe leefomgeving dergelijke klachten, blijf thuis.

Ž    Is er iemand in jouw directe omgeving die COVID 19 heeft, blijf thuis.

Ž    Wordt er Covid 19 gemeld bij u of iemand in uw directe omgeving? Meldt het direct bij uw aanspreekpunt. Aanspreekpunt niet bereikbaar? Bel een van de bestuursleden.

Ž    Moet je toch hoesten/ niesen. Hoest en nies in je elle boog.

Ž    Houdt altijd 1,5 meter afstand van anderen.

Ž    Zorg dat u tijdig aanwezig bent, dat voorkomt extra wachten.

 

2.    Huisregels

a.    Bij binnenkomst (hoofdingang Europaplein), handen ontsmetten.

b.    Vul zo snel mogelijk de aanwezigheidslijst in.

Om in geval van besmetting na te kunnen gaan wie, wanneer aan een activiteit heeft deelgenomen wordt een lijst met naam en telefoonnummer van de deelnemers bijgehouden.

Deze lijst wordt door de leiding van desbetreffende activiteit ingevuld, bewaard en in geval van besmettingsproblemen overhandigd aan het bestuur.

c.    Volg de aangegeven looproute.

Binnen komen / betreden alleen via de hoofdingang.

Verlaat het gebouw altijd via de achteruitgang.

Volg altijd deze route.

d.    Volg de aanwijzingen van het aanspreekpunt altijd op.

e.    Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet. 

Moet u toch naar het toilet? Na elk toiletbezoek moet het toilet door de gebruiker ontsmet worden.

Ook dan opnieuw uw handen ontsmetten.

Maximaal EEN persoon per toiletruimte.

f.     Bij het verlaten van het gebouw wederom handen ontsmetten.

 

3.    Ruimten.

De ruimten achter de bar zijn voor bezoekers verboden terrein. Blijf daar a.u.b. vandaan.

De ramen moeten tijdens de activiteit voor ventilatie zorgen. Houdt dus enkele ramen open.

Na de activiteit dienen de ruimten “gelucht” te worden.

Open ramen, liefst tegenover elkaar gedurende ten minste 30 minuten.

Als er meerdere activiteiten per dag worden gehouden moeten deze acties dus meerdere malen per dag worden uitgevoerd.

 

4.    Materialen

Gebruikt u tijdens uw activiteiten materialen? Let dan op voor besmetting.

Kopjes, glazen en dergelijke zoveel mogelijk door een persoon laten ophalen.

Tafels en armleuningen van stoelen dienen direct na gebruik ontsmet te worden.

Ook deur- en verlichtingsknoppen moeten ontsmet worden.

  

Aanvullende informatie vindt u bij de RIVM richtlijnen.

 Wij vertrouwen er op dat deze maatregelen er voor zorgen dat wij geen corona- besmettingen krijgen bij onze leden, hun huisgenoten of bekenden.

Samen kunnen we het bereiken en toch weer leuke activiteiten hebben.

Met deze maatregelen hopen wij alle risico’s vermeden te hebben. Indien nodig zal het bestuur dit protocol aanpassen en aan u aanbieden.

Veel succes met het opstarten van uw activiteiten!

 Namens het bestuur,

uw voorzitter,

Gerard van Thiel

 

1. Specifieke Coronamaatregels Kon. Ned. Schaakbond (knsb)

 

Vanaf 1 juli mag er weer binnen gesport worden. De bekende regel van 1,5 meter afstand houden geldt niet voor de spelers tijdens de duur van een schaakpartij.

Voorafgaand of na afloop van departij geldt deze afstandsregel echter wel.

Elke speeldag is er een „corona-verantwoordelijke“. De corona-verantwoordelijke ziet toe op de naleving van de regels (en wordt daarin gesteund door het bestuur).

De regels in het kort:

 

Speelavond:

- Er is geen fysiek contact tussen de spelers, dus geen handen schudden. Iedereen houdt ten allen tijde 1,5 meter afstand

- De schaakstukken, de klok en het bord, dienen voor aanvang goed gereinigd te worden

- Na afloop van een partij reinigen beide spelers het materiaal voordat het opgeruimd wordt.

- Spelers mogen bij slaan de stukken van de tegenstander van het bord nemen.

- Tijdens de partij mogen spelers niet over het bord hangen, maar zitten ze zo mogelijk achteroverleunend in de stoel.

- Haal geen consumpties voor je tegenstander. Een ieder haalt zijn eigen consumptie op

- Speel op een avond niet tegen wisselende tegenstanders (tegen maximaal 2 leden). Er mogen wel meerdere partijen tegen dezelfde

tegenstander op een avond gespeeld worden, en analyseren met detegenstander kan ook

- Toeschouwers worden toegelaten tot de speelzaal mits de regels voor de 1,5 meter samenleving kunnen worden gehandhaafd.

Toeschouwers moeten niet in de gangpaden blijven hangen – degangpaden zijn voor de spelers.

- Was regelmatig je handen.

 

Accomodatie:

Het is belangrijk dat een goede ventilatie van de ruimte mogelijk is waarbij de lucht regelmatig ververst wordt. Derhalve worden waar mogelijk ramen en deuren geopend.

Leden kunnen hun handen desinfecteren/reinigen bij binnenkomst in de zaal.

1,5 meter afstandsregels die we aanhouden zijn:

• De twee spelers van één partij mogen binnen 1,5 meter aan het bord zitten

• 1,5 meter afstand voorafgaand en na afloop van de partij tussen de spelers van een partij

• 1,5 meter achter beide spelers, zodat looppaden breed genoeg kunnen zijn (3 meter)

• 1,5 meter tussen twee tafels

• Voor het reinigen van het schaakmateriaal zijn hygienische doekjes of schoonmaakdoekjes aanwezig.

Voor verdere hygiene-maatregelen verwijzen we naar de voorschriften van De Goede Herder.