Maas- en Niersbode 31 oktober 2012

 

VERRASSENDE NEDERLAAG BONDSSCHAKERS

Na een mooie opmaat in de vorm van een zege in de 1e ronde werd door het kwartet bondschakers in de 2e ronde de strijd in en tegen Deurne aangebonden. Lange tijd zag het er naar uit dat opnieuw een overwinning kon worden behaald. Theo Koolen streed voortvarend om voordeel in het centrum. Zijn tegenstander evenwel zette daar andere krachtzetten tegenover waarna Theo het spoor bijster raakte en na enig verweer moest opgeven. 1-0. Tim Ariaans won al vrij snel in de opening een pion en had de partij makkelijker en winnend kunnen uitspelen. Echter, nadat hij ondoordacht op de damevleugel een pion twee plaatsen naar voren bracht om ruimte te creŽren ontstond in feite een gatenkaas, want in een mum van tijd verloor Tim twee pionnen in een slechte stelling en daarmede ten langen leste de nederlaag moest incasseren. 2-0. Ted Noij deed iets terug. Met wit bouwde hij na enig laveren een op alle fronten winnende stelling op. Een pionwinst van hem leidde tot een daverend en enerverend slot. In een vloeiende combinatie van aanvallen en afwikkelen raakte de tegenstander zodanig in verwarring, dat hij geen goede zetten meer kon bedenken. Tegen het einde van de partij liet hij een mat op de volgende zet niet toe en gaf daarom op. 2-1. Jan v.d.Pijl kwam in een stelling terecht van drie pionnen tegen een stuk. Zijn ervaren tegenstrever wist daar wel raad mee. Hij kon eenvoudig een cruciale randpion blokkeren waardoor voor Jan het perspectief op een goede afloop verdween en hij naar andere mogelijkheden zocht. Die vond hij niet, zijn opponent wel, zodat opgave noodzakelijk bleek.3-1.